Art. 32. Condiţii de exercitare a acţiunii civile

1) Orice cerere poate fi formulată şi susţinută numai dacă autorul acesteia: a) are capacitate procesuală, în condiţiile legii; b) are calitate procesuală; c) formulează o pretenţie; d) justifică un interes. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică, în mod corespunzător,… Read moreArt. 32. Condiţii de exercitare a acţiunii civile