Art. 854. Actul de adjudecare

După plata integrală a preţului sau a avansului prevăzut la art. 853, executorul, pe baza procesului-verbal de licitaţie, va întocmi actul de adjudecare, care va cuprinde următoarele menţiuni: a) denumirea şi sediul organului de executare; b) numele executorului judecătoresc; c)… Read moreArt. 854. Actul de adjudecare