Art. 362. Administrarea probelor asigurate

(1) Administrarea probei ce trebuie asigurată va putea fi făcută de îndată sau la termenul ce se va fixa în acest scop. (2) Administrarea probelor asigurate se constată printr-o încheiere, care nu este supusă niciunei căi de atac.