Art. 384. Alcătuirea dosarului

(1) Avocaţii părţilor vor alcătui pentru fiecare parte câte un dosar şi unul pentru instanţă, în care vor depune câte un exemplar al tuturor înscrisurilor prin care, potrivit legii, se constată administrarea fiecărei probe. (2) Dosarele prevăzute la alin. (1)… Read moreArt. 384. Alcătuirea dosarului