Art. 239. Alegerea procedurii de administrare a probelor

Judecătorul, la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate, pune în vedere acestora, dacă sunt reprezentate sau asistate de avocat, că pot să convină ca probele să fie administrate de către avocaţii lor, în condiţiile art. 366-388…. Read moreArt. 239. Alegerea procedurii de administrare a probelor