Art. 289. Alte categorii de înscrisuri

(1) Contractele încheiate pe formulare tipizate sau standardizate ori încorporând condiţii generale tip, după caz, sunt considerate înscrisuri sub semnătură privată, dacă legea nu prevede altfel. (2) Dacă legea nu dispune altfel, biletele, tichetele şi alte asemenea documente, utilizate cu… Read moreArt. 289. Alte categorii de înscrisuri