Art. 638. Alte titluri executorii

(1) Sunt, de asemenea, titluri executorii şi pot fi puse în executare silită: Încheierile şi procesele-verbale întocmite de executorii judecătoreşti care, potrivit legii, constituie titluri executorii; Înscrisurile autentice, în cazurile prevăzute de lege; titlurile executorii notariale emise în condiţiile prevăzute… Read moreArt. 638. Alte titluri executorii