Art. 220. Amânarea cauzei când nu este în stare de judecată

Părţile pot cere instanţei, la începutul şedinţei, amânarea cauzelor care nu sunt în stare de judecată, dacă aceste cereri nu provoacă dezbateri. Când completul de judecată este alcătuit din mai mulţi judecători, această amânare se poate face şi de un… Read moreArt. 220. Amânarea cauzei când nu este în stare de judecată