Art. 396. Amânarea pronunţării

(1) În cazuri justificate, dacă instanţa nu ia hotărârea de îndată, pronunţarea acesteia poate fi amânată pentru un termen care nu poate depăşi 15 zile. (2) În cazul amânării prevăzute la alin. (1), preşedintele, odată cu anunţarea termenului la care… Read moreArt. 396. Amânarea pronunţării