Art. 1112. Arbitrabilitatea litigiului

(1) Orice cauză de natură patrimonială poate face obiectul arbitrajului dacă ea priveşte drepturi asupra cărora părţile pot dispune liber, iar legea statului de sediu al instanţei arbitrale nu rezervă competenţa exclusivă instanţelor judecătoreşti. (2) Dacă una dintre părţile convenţiei… Read moreArt. 1112. Arbitrabilitatea litigiului