Art. 918. Calitatea procesuală activă

(1) Desfacerea căsătoriei prin divorţ poate fi cerută numai de soţi. (2) Cu toate acestea, soţul pus sub interdicţie judecătorească poate cere divorţul prin reprezentant legal sau personal în cazul în care face dovada că are capacitatea de discernământ neafectată.