Art. 57. Capacitatea procesuală de exerciţiu

(1) Cel care are calitatea de parte îşi poate exercita drepturile procedurale în nume propriu sau prin reprezentant, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel. (2) Partea care nu are exerciţiul drepturilor procedurale nu poate sta în judecată decât… Read moreArt. 57. Capacitatea procesuală de exerciţiu