Art. 42. Alte cazuri de incompatibilitate

(1) Judecătorul este, de asemenea, incompatibil de a judeca în următoarele situaţii: când şi-a exprimat anterior părerea cu privire la soluţie în cauza pe care a fost desemnat să o judece. Punerea în discuţia părţilor, din oficiu, a unor chestiuni… Read moreArt. 42. Alte cazuri de incompatibilitate

Art. 133. Conflictul de competenţă. Cazuri

Există conflict de competenţă: când două sau mai multe instanţe se declară deopotrivă competente să judece acelaşi proces; când două sau mai multe instanţe şi-au declinat reciproc competenţa de a judeca acelaşi proces sau, în cazul declinărilor succesive, dacă ultima… Read moreArt. 133. Conflictul de competenţă. Cazuri

Art. 436. Cazuri

(1) Când pârâtul a recunoscut în tot sau în parte pretenţiile reclamantului, instanţa, la cererea acestuia din urmă, va da o hotărâre în măsura recunoaşterii. (2) Dacă recunoaşterea este parţială, judecata va continua cu privire la pretenţiile rămase nerecunoscute, instanţa… Read moreArt. 436. Cazuri