Art. 1074. Cereri incidentale

Instanţa competentă să judece cererea originară este, de asemenea, competentă să judece: a) cererile de intervenţie, cu excepţia cazurilor când asemenea cereri ar fi fost formulate numai pentru a-l sustrage pe intervenient de la jurisdicţia normal competentă; b) cererea reconvenţională.