Art. 1019. Citarea părţilor. Întâmpinarea

(1) Pentru soluţionarea cererii, judecătorul dispune citarea părţilor, potrivit dispoziţiilor referitoare la pricinile urgente, pentru explicaţii şi lămuriri, precum şi pentru a stărui în efectuarea plăţii sumei datorate de debitor ori pentru a se ajunge la o înţelegere a părţilor… Read moreArt. 1019. Citarea părţilor. Întâmpinarea

Art. 1102. Citarea părţilor

(1) Cererea de recunoaştere a hotărârii străine se soluţionează pe cale principală prin hotărâre, iar pe cale incidentă prin încheiere interlocutorie, în ambele cazuri după citarea părţilor. (2) Cererea poate fi soluţionată fără citarea părţilor, dacă din hotărârea străină rezultă… Read moreArt. 1102. Citarea părţilor