Art. 1080. Competenţa exclusivă în materia unor acţiuni patrimoniale

Instanţele române sunt exclusiv competente să judece litigii cu elemente de extraneitate referitoare la: imobile situate pe teritoriul României; bunuri lăsate în România de defunctul cu ultimul domiciliu în România; contracte încheiate cu consumatori având domiciliul sau reşedinţa obişnuită în… Read moreArt. 1080. Competenţa exclusivă în materia unor acţiuni patrimoniale