Art. 1079. Competenţa personală exclusivă

Instanţele române sunt exclusiv competente să judece litigii cu elemente de extraneitate din sfera statutului personal referitoare la: acte de stare civilă întocmite în România privind persoane domiciliate în România şi care sunt cetăţeni români sau apatrizi; Încuviinţarea adopţiei, dacă… Read moreArt. 1079. Competenţa personală exclusivă