Art. 1081. Competenţa preferenţială a instanţelor române

(1) Instanţele judecătoreşti române sunt competente să judece şi litigiile în care: reclamantul din cererea privind obligaţia de întreţinere are domiciliul în România; locul unde a luat naştere sau trebuia executată, fie şi numai în parte, o obligaţie contractuală se… Read moreArt. 1081. Competenţa preferenţială a instanţelor române