Art. 113. Competenţa teritorială alternativă

(1) În afară de instanţele prevăzute la art. 107-112, mai sunt competente: instanţa domiciliului reclamantului, în cererile privitoare la stabilirea filiaţiei; instanţa în a cărei circumscripţie domiciliază creditorul reclamant, în cererile referitoare la obligaţia de întreţinere, inclusiv cele privind alocaţiile… Read moreArt. 113. Competenţa teritorială alternativă