Art. 1119. Competenţa tribunalului arbitral

(1) Tribunalul arbitral decide asupra propriei competenţe. (2) Tribunalul arbitral statuează asupra propriei competenţe fără a lua în considerare o cerere având acelaşi obiect, deja pendinte între aceleaşi părţi în faţa unui tribunal statal sau arbitral, afară numai dacă motive… Read moreArt. 1119. Competenţa tribunalului arbitral