Art. 427. Comunicarea hotărârii

(1) Hotărârea se va comunica din oficiu părţilor, în copie, chiar dacă este definitivă. Comunicarea se va face de îndată ce hotărârea a fost redactată şi semnată în condiţiile legii. (2) Hotărârile definitive prin care s-a dispus efectuarea unei înscrieri… Read moreArt. 427. Comunicarea hotărârii

Art. 941. Comunicarea hotărârii

(1) După ce hotărârea de punere sub interdicţie judecătorească a rămas definitivă, instanţa care a pronunţat-o va comunica, de îndată, dispozitivul acesteia în copie legalizată, după cum urmează: a) serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor la care naşterea… Read moreArt. 941. Comunicarea hotărârii

Art. 947. Comunicarea hotărârii

(1) Prin grija instanţei care a judecat cererea, dispozitivul hotărârii de declarare a morţii rămase definitivă se va afişa timp de două luni la sediul acelei instanţe şi al primăriei comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti, în a cărei… Read moreArt. 947. Comunicarea hotărârii