Art. 655. Concursul dintre executarea silită şi executarea pornită de un creditor

Dispoziţiile art. 654 rămân aplicabile şi atunci când, privitor la aceleaşi bunuri, se efectuează mai multe executări, unele pornite de executorul judecătoresc, la cererea unui creditor, iar altele direct de către alţi creditori, în cazurile anume prevăzute de lege. În… Read moreArt. 655. Concursul dintre executarea silită şi executarea pornită de un creditor