Art. 377. Consemnarea mărturiei

(1) Mărturia se va consemna întocmai de către o persoană convenită de părţi şi se va semna, pe fiecare pagină şi la sfârşitul ei, de către avocaţii părţilor, de cel ce a consemnat-o şi de martor, după ce acesta a… Read moreArt. 377. Consemnarea mărturiei