Art. 347. Consemnarea rezultatului cercetării

(1) Despre cele constatate şi măsurile luate la faţa locului, instanţa va întocmi un proces-verbal, în care se vor consemna şi susţinerile ori obiecţiunile părţilor, care va fi semnat de către cei prezenţi. (2) Desenele, planurile, schiţele sau fotografiile făcute… Read moreArt. 347. Consemnarea rezultatului cercetării