Art. 1009. Consemnarea sumei sau a bunului

(1) Dacă creditorul nu se prezintă sau refuză să primească suma ori obiectul oferit, executorul judecătoresc va încheia proces-verbal în care va consemna aceste împrejurări. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), debitorul, spre a se libera de datorie, va… Read moreArt. 1009. Consemnarea sumei sau a bunului