Art. 679. Constatarea actelor de executare

(1) Dacă din lege nu rezultă contrariul, pentru toate actele de executare efectuate în cursul executării, executorul judecătoresc este obligat să încheie procese-verbale care vor cuprinde următoarele menţiuni: a) denumirea şi sediul organului de executare; b) numele şi calitatea celui… Read moreArt. 679. Constatarea actelor de executare