Art. 194. Cuprinsul cererii de chemare în judecată

Cererea de chemare în judecată va cuprinde: a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoane juridice, denumirea şi sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde şi codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori… Read moreArt. 194. Cuprinsul cererii de chemare în judecată