Art. 1017. Cuprinsul cererii

(1) Cererea privind ordonanţa de plată va cuprinde: a) numele şi prenumele, precum şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul creditorului; b) numele şi prenumele, codul numeric personal, dacă este cunoscut, şi domiciliul debitorului persoană fizică, iar în cazul… Read moreArt. 1017. Cuprinsul cererii

Art. 1051. Instanţa competentă. Cuprinsul cererii

(1) Cererea de uzucapiune se depune la judecătoria în circumscripţia căreia este situat imobilul. (2) Reclamantul va arăta în cererea de înscriere data de la care posedă imobilul sub nume de proprietar, temeiul uzucapiunii, faptul dacă imobilul posedat este sau… Read moreArt. 1051. Instanţa competentă. Cuprinsul cererii