Art. 164. Cuprinsul dovezii de înmânare şi al procesului-verbal

(1) Dovada de înmânare a citaţiei sau a altui act de procedură ori, după caz, procesul-verbal va cuprinde: a) anul, luna, ziua şi ora când dovada a fost luată sau procesul-verbal a fost întocmit; b) numele, prenumele şi funcţia agentului,… Read moreArt. 164. Cuprinsul dovezii de înmânare şi al procesului-verbal