Art. 96. Curtea de apel

Curţile de apel judecă: în primă instanţă, cererile în materie de contencios administrativ şi fiscal, potrivit legii speciale; ca instanţe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în primă instanţă; ca instanţe de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor… Read moreArt. 96. Curtea de apel