Art. 278. Data certă a înscrisului sub semnătură privată

(1) Data înscrisurilor sub semnătură privată este opozabilă altor persoane decât celor care le-au întocmit, numai din ziua în care a devenit certă, prin una dintre modalităţile prevăzute de lege, respectiv: din ziua în care au fost prezentate spre a… Read moreArt. 278. Data certă a înscrisului sub semnătură privată