Art. 165. Data îndeplinirii procedurii

Procedura se socoteşte îndeplinită: la data semnării dovezii de înmânare ori, după caz, a încheierii procesului-verbal prevăzut la art. 164, indiferent dacă partea a primit sau nu citaţia ori alt act de procedură personal; în cazul citării ori comunicării altui… Read moreArt. 165. Data îndeplinirii procedurii