Art. 982. Declaraţiile părţilor

La primul termen de judecată, dacă părţile sunt prezente, instanţa le va lua declaraţie cu privire la fiecare dintre bunurile supuse partajului şi va lua act, când este cazul, de recunoaşterile şi acordul lor cu privire la existenţa bunurilor, locul… Read moreArt. 982. Declaraţiile părţilor

Art. 1020. Declaraţiile părţilor. Stingerea litigiului

(1) În cazul în care creditorul declară că a primit plata sumei datorate, instanţa ia act de această împrejurare printr-o încheiere definitivă, prin care se dispune închiderea dosarului. (2) Când creditorul şi debitorul ajung la o înţelegere asupra plăţii, instanţa… Read moreArt. 1020. Declaraţiile părţilor. Stingerea litigiului