Art. 850. Depunerea preţului

(1) Adjudecatarul imobilului va depune preţul la dispoziţia executorului judecătoresc, în termen de cel mult 30 de zile de la data vânzării, ţinându-se seama de garanţia depusă în contul preţului. (2) Când adjudecatar este un creditor, el poate depune creanţa… Read moreArt. 850. Depunerea preţului