Art. 671. Depunerea şi consemnarea de cauţiuni sau alte sume

(1) Depunerea sau consemnarea oricărei sume în scopul participării la desfăşurarea, potrivit legii, a executării silite ori al obţinerii suspendării executării silite, depunerea sumelor cu afectaţiune specială, precum şi depunerea sau consemnarea sumelor reprezentând veniturile bunurilor urmărite ori preţul rezultat… Read moreArt. 671. Depunerea şi consemnarea de cauţiuni sau alte sume