Art. 810. Descărcarea administratorului-sechestru

(1) La sfârşitul fiecărei perioade de 6 luni, socotite de la data predării imobilului sau de la data fixată de executor, precum şi la sfârşitul gestiunii, administratorul-sechestru este dator să prezinte o dare de seamă, în faţa executorului şi a… Read moreArt. 810. Descărcarea administratorului-sechestru