Art. 213. Desfăşurarea procesului fără prezenţa publicului

(1) În cazurile în care cercetarea procesului sau dezbaterea fondului în şedinţă publică ar aduce atingere moralităţii, ordinii publice, intereselor minorilor, vieţii private a părţilor ori intereselor justiţiei, după caz, instanţa, la cerere sau din oficiu, poate dispune ca acestea… Read moreArt. 213. Desfăşurarea procesului fără prezenţa publicului