Art. 339. Drepturi băneşti ale expertului

(1) Fapta experţilor de a cere sau de a primi o sumă mai mare decât onorariul fixat de instanţă se pedepseşte potrivit legii penale. (2) La cererea motivată a experţilor, ţinându-se seama de lucrarea efectuată, instanţa va putea majora onorariul… Read moreArt. 339. Drepturi băneşti ale expertului