Art. 803. Drepturile şi obligaţiile administratorului-sechestru

(1) Administratorul-sechestru este îndatorat să ia măsuri de conservare şi de întreţinere în bună stare a imobilului, să facă însămânţări sau plantaţii pomicole ori viticole şi să încaseze chiriile şi arenzile sau alte venituri ale imobilului, să plătească impozitele şi… Read moreArt. 803. Drepturile şi obligaţiile administratorului-sechestru

Art. 832. Drepturile şi obligaţiile administratorului-sechestru

(1) Administratorul-sechestru este obligat: a) să păstreze şi să întreţină imobilul urmărit, cu toate accesoriile lui; b) să încaseze chiriile, arenzile şi alte venituri; c) să plătească primele de asigurare, impozitele şi taxele locale; d) să denunţe contractele de locaţiune… Read moreArt. 832. Drepturile şi obligaţiile administratorului-sechestru