Art. 792. Efectele validării popririi

(1) Hotărârea de validare rămasă definitivă are efectul unei cesiuni de creanţă şi constituie titlu executoriu împotriva terţului poprit, până la concurenţa sumelor pentru care s-a făcut validarea. (2) După validarea popririi, terţul poprit va proceda, după caz, la consemnarea… Read moreArt. 792. Efectele validării popririi