Art. 769. Efectuarea licitaţiei

(1) Vânzarea la licitaţie se va face în mod public de către executorul judecătoresc, care va oferi bunurile spre vânzare prin 3 strigări succesive. (2) Preţul de la care începe licitaţia este cel prevăzut în publicaţii sau anunţuri, potrivit art…. Read moreArt. 769. Efectuarea licitaţiei

Art. 846. Efectuarea licitaţiei

(1) Vânzarea la licitaţie se face în mod public. Ea începe prin citirea de către executor a publicaţiei de vânzare şi a ofertelor primite până la acea dată. (2) Licitaţia se va ţine separat pentru fiecare imobil. (3) Dacă mai… Read moreArt. 846. Efectuarea licitaţiei