Art. 880. Efectuarea plăţilor

(1) Plăţile vor fi efectuate de către unitatea la care au fost depuse sau consemnate sumele rezultate din urmărire, pe baza unei dispoziţii de plată trimise de executorul judecătoresc. (2) Dovada efectuării plăţii va fi comunicată executorului, care o va… Read moreArt. 880. Efectuarea plăţilor