Art. 538. Eliberarea de copii de pe hotărâri şi de pe alte înscrisuri

(1) La cerere, grefa instanţei va elibera copii de pe încheierea de şedinţă, de pe hotărâre sau dispozitiv sau de pe celelalte înscrisuri aflate la dosar. (2) Copiile de pe încheierile de şedinţă, de pe hotărâre sau de pe dispozitiv… Read moreArt. 538. Eliberarea de copii de pe hotărâri şi de pe alte înscrisuri