Art. 1069. Excepţia de arbitraj

Dacă părţile au încheiat o convenţie de arbitraj vizând un litigiu arbitrabil conform legii române, instanţa română sesizată îşi va declina competenţa, cu excepţia situaţiilor în care: a) pârâtul nu a invocat excepţia de arbitraj până la primul termen la… Read moreArt. 1069. Excepţia de arbitraj