Art. 637. Executarea hotărârilor supuse controlului instanţelor judecătoreşti

(1) Punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti care constituie titlu executoriu se poate face numai pe riscul creditorului dacă hotărârea poate fi atacată cu apel sau recurs; dacă titlul este ulterior modificat ori desfiinţat, creditorul va fi ţinut, în… Read moreArt. 637. Executarea hotărârilor supuse controlului instanţelor judecătoreşti