Art. 905. Executarea obligaţiei de a nu face

(1) Dispoziţiile prevăzute în prezenta secţiune sunt aplicabile în mod corespunzător şi în cazul când titlul executoriu cuprinde o obligaţie de a nu face. (2) Creditorul va putea cere instanţei de executare să fie autorizat, prin încheiere executorie, dată cu… Read moreArt. 905. Executarea obligaţiei de a nu face