Art. 464. Felurile achiesării

(1) Achiesarea poate fi expresă sau tacită, totală ori parţială. (2) Achiesarea expresă se face de parte prin act autentic sau prin declaraţie verbală în faţa instanţei ori de mandatarul său în temeiul unei procuri speciale. (3) Achiesarea tacită poate… Read moreArt. 464. Felurile achiesării