Art. 1092. Formalităţi de publicitate

(1) Formalităţile de înregistrare şi publicitate, efectele lor şi autorităţile abilitate să instrumenteze sunt cele prevăzute de dreptul ţării unde operaţiunea a avut loc. (2) În materie imobiliară se aplică legea locului unde este situat imobilul.