Art. 688. Începerea executării contra moştenitorilor

(1) Dacă debitorul moare înainte de începerea executării silite şi se constată că nu există niciun moştenitor acceptant şi nici nu este numit un curator al succesiunii, la cererea creditorului ori a executorului judecătoresc, instanţa de executare va numi de… Read moreArt. 688. Începerea executării contra moştenitorilor