Art. 310. Începutul de dovadă scrisă

(1) Se socoteşte început de dovadă scrisă orice scriere, chiar nesemnată şi nedatată, care provine de la o persoană căreia acea scriere i se opune ori de la cel al cărui succesor în drepturi este acea persoană, dacă scrierea face… Read moreArt. 310. Începutul de dovadă scrisă